Web Tasarım

Yapılmayanı Yap, Yapılanın En İyisini Yap!

Şehir Rehberim
Reklam Tasarımları

Reklamcılık pazarlama iletişimi üzerinde en çok üzerinde durulan konulardan biridir. Reklamın etkili olması ve amacına ulaşması iyi bir tasarım gerektirir.Reklam çağımızda hem üreticiler hemde tüketiciler bakımından büyük bir önem kazanmıştır.


Reklam tanıtımı ve reklam tanıtımında kullanılan materyaller reklam tasarımı yapımında ve medyada çok önemli bir yere sahiptir.Bir reklamın değeri tasarıma ödenen paradan çok reklamı yapan kadro önemlidir.Reklam tasarımı yaparken sorulacak ilk soru "kitlelerin beğeni ve isteğine hitap ediyor mu"? sorusudur.Çünkü bir reklamda asıl amaç etkilenmesi gereken kitlelere ulaşmak ve etkilemektir.

Tabi bu sorunun yanıtını ancak reklam yayınlandıktan ve dağıtıldıktan sonra alabiliriz.Reklamın tasarımı beklentileri karşılayacak nitelikte olursa çok iyi sonuçlar alınabilir.Reklam tasarımından bahsederken bahsedilmesi gereken bir diğer önemli konuda reklam materyalleridir.Tasarımın kalitesini büyük ölçüde etkileyen reklam materyalleri neler olabilir?

Web Tasarım
Web Tasarım
Reklam Araçları

- Basılı (el ilanları,gazeteler,dergi vs.) 
- Görsel ve işitsel (radyo, televizyon, sinema) 
- İnternet 
- Fuar ve açık hava reklam mecraları şeklinde sınıflandırılabilir.